प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै ।

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp