बहुमतबाट पारित विधेयक डा केसी र जनताको भावनाविरुद्ध

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp