बहुमतबाट पारित विधेयक डा केसी र जनताको भावनाविरुद्ध